Saturday, 10 December 2016

बिनविरोध निवडणुकीमागे राजकारण, अर्थकारण

'श्रीमंत' पिंपरी महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या प्रवासात 'बिनविरोध' निवडणूक करण्याची किमया अनेकांनी साधली आहे. एखाद्या प्रभागात ... १९८६ च्या निवडणुकीत चिंचवड स्टेशन परिसरातून फकिरभाई पानसरे निवडून आले होते. थोडय़ाच कालावधीत ... ती 'किमया' साधली होती. २००७ मध्ये ...

No comments:

Post a Comment