Saturday, 10 December 2016

पेटीएममुळे विक्रेते कॅशलेस


... लागत असताना किरकोळ विक्रेत्यांच्या व्यवसायावरदेखील परिणाम होत असल्यामुळे पिंपरीनिगडीचिंचवडभोसरी, काळेवाडी, रहाटणी, थेरगाव, वाकड, हिंजवडी या भागातील विविध विक्रेत्यांनी पेटीएमद्वारे कॅशलेस व्यवहाराकडे वाटचाल केली आहे.

No comments:

Post a Comment