Tuesday, 10 January 2017

पीएमपीएमएलवर पिंपरी महापालिका सभेत नगरसेवकांची पुन्हा आगपाखड

पीएमपीएमएल बस खरेदीला मंजुरी मात्र बिझनेस प्लानला स्थगिती   एमपीसी न्यूज -  पीएमपीएमएलची वागणूक चुकीची आहे. ते बस खेरेदीच्या बाबातीत…

No comments:

Post a Comment