Thursday, 31 March 2016

"मिनी माथेरान'मध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड


पिंपरी - बिजलीनगर व दळवीनगरदरम्यान असलेली एमआयडीसी कॉलनी ही शहरातील मिनी माथेरान म्हणून ओळखली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या ... चिंचवड पोलिसही रात्री दोन वेळा गस्त घालतात. मात्र तुटलेल्या सीमाभिंतीची दुरुस्ती ...

No comments:

Post a Comment