Wednesday, 10 August 2016

आयुक्तालयाचा नकाशा व्हायरल


पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरासाठी सध्या परिमंडल तीन हा विभाग आहे. परिमंडल तीनच्या हद्दीत पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, एमआयडीसी, सांगवी, वाकड, निगडी या पोलीस ठाण्यांचा समावेश येतो. त्यात आळंदी, चाकण, तळेगाव, तळेगाव एमआयडीसी, देहूरोड या ...

No comments:

Post a Comment